L'estiu, les vacances i el premi al vostre esforç està al girar el cantó...

paisatges.jpg

26/05/2015Pràctiques Prova Pau


Apunts sobre el temps narratiu


3A AVALUACIÓ12/05/2015
TRIA DE TEXTOS PER A L'EXAMEN


6/05/2015

L'Oració composta


29/04/2015

ANÀLISI DEL TEXT DE Joan Francesc Mira: Paradís
17/04/2015

CORRECCIONS ALS EXERCICIS DE VERBS.


CORRECCIONS ALS EXERCICIS DE COHESIÓ TEXTUAL


(no vam acabar les correcciones dimecres 1 d'abril)
EXERCICIS PER A VACANCES DE PASQUA 2015

EXERCICIS DE CONJUGACIÓ VERBAL I DE CONCORDANÇA TEMPORAL

Treball sobre cohesió textual


A les unitats 6 (pàg. 238 a 247) i 7 (pàg. 280 a 284) del llibre de text trobareu informació sobre la propietat textual de la cohesió. És necessari que la llegiu i que la comprengueu. Si en teniu dubtes, consulteu-me'ls per e-mail. Els continguts els he esquematitzat en el document que trobareu més avall perquè en tingueu una visió global. D'acord amb les vostres explicacions, a castellà ja heu vist els dos principals mecanismes de cohesió: els mecanismes de referència (dixi, anàfora semàntica i sintàctica i el·lipsi) i els connectors. En l'esquema que vos he preparat trobareu, a més d'aquests dos mecanismes de cohesió esmentats, altres recursos lingüístics que contribueixen també a cohesionar el text: la modalitat oracional, la modalització, la impersonalització i els temps verbals.

Perquè els continguts teòrics tinguen una vessant d'aplicació pràctica que permeta comprovar-ne la comprensió haureu de fer fer els exercicis següents del llibre:

  • exercici 1 (pàg. 240)
  • exercici 2 (pàg. 242)
  • exercici 7 (pàg. 246), no cal fer els apartats c) i d)
  • exercici 3 (pàg 281)
  • exercici 6 (pàg. 282), no cal fer l'apartat b)

Esquema sobre continguts de cohesió textual
=ACÍ TENIU ELS TEMES PAU DE LITERATURA QUE FALTEN PER COMPLETAR EL TEMARI
=

Temes pau:

tema 11.

tema 12:

tema 13:

tema 14:

tema 15:

tema 16:


25/04/2014 (dia de la batalla d'Almansa en 1707!!!!!! d'infaust récord per als valencians/es)

felipv.jpg


COMENTARI DE TEXT PAU SOBRE FUSTER


LA FURA DELS BAUS


PIRATES DE DAGOLL DAGOM


EL MÈTODE GRONHOLM DE Jordi Galceran

30/04/2012

NOU COMENTARI A REALITZAR:


HAS DE FER EL COMENTARI DEL TEXT D'eNRIC VALOR: POTS CONTESTAR TOTES LES PREGUNTES, FINS I TOT LES DE FONÈTICA.4/05/2012
Benet i Jornet i les séries televisivesGUIA PER A LA PART DE COMPRENSIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS


Apunts de fonètica1

ANIVERSARI del GRUP MANEL20/05/2012

PROPOSTA DE COMENTARI SOBRE QUIM MONZÓ


Trieu un dels dos textos que us propose: són dues opcions força diferents.

a) article periodístic
b) text narratiu de L'illa de Maians


Tant si trieu l'opció a com la b, heu de fer les preguntes que es troben en l'opció b.