VOS REMET A LA PÀGINA DE LA 3a AVALUACIÓ!!!!!!!

festa per la terra.jpg

2a AVALUACIÓ 2015

3/03/2015

TEORIA SOBRE ELISIONS VOCÀLIQUESTEMA 9 PAU: Descriu les caractéristiques de la poesia actualMaterial complementari: Power point sobre la poesia actual

TEMA 10:

La poesia de Miquel Martí i Pol ha aconseguit un gran ressò social. Explica-ho i raona-ho.


25/02/2015


17/02/2015

Comentarisde text de l'any passat

Comentari meu The Economist


Textos possibles per a examen

3/02/2015

Característiques del textos periodístics

(per al comentari de text sobre The Economist)

conceptes bàsics de sociolíngüística


Polifonia i veus del discurs

27/01/2015

POEMES D'ESTELLÉS


TEMA 4 TEMARI PAUTEMA 5 TEMARI PAUTREBALL SOBRE L'ILLA DE MAIANS
20/01/2015

Document complet sobre Tipologia textual13/01/2015

Esquema del comentari de text de la prova Pau:
Sobre característiques dels tipus de textos o tipologia textual:

Per a informació sobre tipologia textual, de moment podeu consultar la pàgina de wiki de la 1a avaluació, concretament a la publicació del dia 28 de setembre del 2014.

11/01/2015

Informació per a treballar el text d'Enric Valor repartit a classe dijous 8 de gener:

Sobre els recursos tipogràfics:Sobre modalització:Correccions a l'exercici de comprensió del text d'Enric Valor del llibre de text fet a classe dimecres 7 de gener


TEMES DE LITERATURA 6, 7 I 8 PROVA PAU

TEMA 6: LA POESIA DE POSTGUERRA


TEMA 7: LA PRODUCCIÓ POÈTICA DE SALVADOR ESPRIU


TEMA 8: LES APORTACIONS DE VICENT ANDRÉS ESTELLÉSINFORMACIÓ DEL CURS ANTERIOR: NO ACTUALITZADA A PARTIR D'AQUÍ


TEMES 9 I 10 PAU LITERATURA


TEMA 9: Descriu les característiques bàsiques de la poesia actual.


10. La poesia de Miquel Martí i Pol ha aconseguit un gran ressò social. Explica-ho I raona-ho.03/03/2014

EXERCICIS DE CONJUGACIÓ VERBAL


EXERCICIS DE PRONOMS FEBLES I APUNTS DE TEORIA
EXERCICIS SOBRE TIPOLOGIA D'ORACIONS

11/02/2014

tema 4 temari pau: LA NARRATIVA DELS 70 A L'ACTUALITAT

Tema 5 temari Pau: la narrativa de Quim Monzó

01/02/2014

Exercicis de consonantisme
26/01/2014

T
Teoria sobre polifonia o veus del discurs


Recopilació d'informació sobre tipologia textual21/01/2014
Tema 6 (literatura prova Pau):La poesia de postguerra fins els anys 70

Tema 7: Explica les aportacions de Vicent Andrés Estellés al gènere poèticTema 8: Explica les característiques més importants de la producció poètica de Sal­vador Espriu.

17/01/2014
NOVA CANCÓ:


DOCUMENTAL DE TVE

RAIMONLLUÍS LLACH