CONTINGUTS DEL CURS

 1. 1.LES LITERATURES EN L’ANTIGUITAT
1.1. El mite en la formació dels poemes homèrics1.2. El teatre grec: la tragèdia1.3. Els grans poetes llatins: Virgili, Horaci, Ovidi1.4. La Bíblia i la seua repercussió literària.
Lectura: SÒFOCLES, Èdip rei, ed. La Magrana
 1. 2. FORMACIÓ LITERÀRIA DE LA CONSCIÈNCIA EUROPEA (CAP AL RENAIXEMENT)
2.1. L’èpica medieval2.2. La poesia dels trobadors2.3. El món medieval en un llibre: Divina comèdia2.4. La prosa narrativa: Boccaccio i altres autors
Lectura: DANTE, Divina comèdia (“L’Infern, cants I-VIII), ed. Proa
 1. 3. L’ENTRADA EN L’EDAT MODERNA (SEGLES XVI I XVII)
3.1. La lírica petrarquista en el Renaixement i el Barroc3.2. Teatre clàssic francés3.3. El teatre isabelí: Shakespeare3.4. Cervantes i els orígens de la novel·la moderna
Lectura: SHAKESPEARE, Hamlet, ed. Vicens Vives
 1. 4.IL·LUSTRACIÓ, REVOLUCIÓ ROMÀNTICA, CONTESTACIÓ REALISTA
4.1. Il·lustració i Neoclassicisme4.2. Romanticisme europeu4.3. L’eixida del Romanticisme: la novel·la realista i naturalista
Lectura: FLAUBERT, Madame Bovary, ed. Proa
 1. 5.CRISI FINISECULAR I SEGLE XX: POESIA I TEATRE
5.1. Simbolisme i modernitat poètica: autors més rellevants5.2. L’esperit de l’avantguarda: el Surrealisme5.3. Reacció contra el teatre clàssic: teatre èpic i de l’absurd
Lectura: BAUDELAIRE, Les flors del mal (sols els 12 poemes que s’especifiquen més avall de la part “Spleen i ideal”), Edicions 62
 1. 6. LA NOVEL·LA EN EL SEGLE XX
6.1. Renovació narrativa de principis del segle XX: Kafka, Proust, Joyce, Thomas Mann6.2. La novel·la nord-americana: la “Generació perduda”6.3. La narrativa hispanoamericana: el realisme màgic
Lectura: KAFKA, La metamorfosi, ed. Vicens Vives
SEQÜENCIACIÓ:- 1a avaluació: temes 0, 1 (lectura acabada, el 23 d’octubre) i 2 (lectura acabada, el 23 de novembre)- 2a avaluació: temes 3 (lectura acabada, el 28 de gener) i 4 (lectura acabada, el 28 de febrer)- 3a avaluació: temes 5 (lectura acabada, el 10 d'abril) i 6 (lectura acabada, el 9 de maig)

LECTURES- SÒFOCLES, Èdip rei, ed. La Magrana- DANTE, Divina comèdia (“L’Infern, cants I-VIII), ed. Proa- SHAKESPEARE, Hamlet, ed. Vicens Vives- FLAUBERT, Madame Bovary, ed. Proa- BAUDELAIRE, els poemes següents d’“Spleen i ideal” de Les flors del mal, Edicions 62:
 • II. L’albatros
 • IV. Correspondències
 • X. L’enemic
 • XVIII. L’ideal
 • XXI. Himne a la bellesa
 • XXII. Perfum exòtic
 • XXIX. Una carronya
 • XXXI. El vampir
 • XXXIV. El gat
 • XLIX. El verí
 • LXXV. Spleen
 • LXXVII. Spleen
- KAFKA, La metamorfosi, ed. Vicens Vives

TEMA 1
LA MITOLOGIA GREGACRONOLOGIA DE LA GRÈCIA ANTIGA O GRÈCIA CLASSICA


external image etapashistoriagrecia.jpg

Ampliació d'informació:

Homer: L' odissea i la IlíadaExamen de la prova d'accés a la Universitat 2012:

external image La%20Odisea.cmap?rid=1J3GFHGYW-JKG4ZS-13ML&partName=htmljpeg

Imatges dels teatre grecs


external image 3445483767_57883440db.jpg

external image 1000px-Segesta-Teatre-7527panoramic2.jpg

teatre d'Egesta (illa de Sicilia)

INFORMACIÓ TEÒRICA SOBRE EL TEATRE GREC: LA TRAGÈDIA (1.2)
23/10/2012

Tema 3: Els grans poetes llatins4/11/2012

Tema 4: la Bíblia i la seua repercussió literària
Mapa de l’Orient Mitjà en temps de l’Antic Testament
external image creixentfertil_biblia.jpg?w=640

Fil cronològic de l'Edat antig

external image Primerascivilizaciones2.JPG

external image unitat01_3reso.jpg

11/11/2011

TEMA 2 (SUBTEMES 1 I 2)